Zemní práce

Zemní práce a výkopové práce minibagr 2 t

  • Hloubení rýh pro inženýrské sítě
  • Výkopy základů, bazénů, jímek
  • Planýrování, skrývka ornice
  • Terénní úpravy
  • Hutnění zásypů, výkopů, podloží apod.
  • Bourací a demoliční práce
  • Nakládání a přemisťování zeminy a jiných materiálů
  • Rovnání a svahování terénů