Protlaky Plzeň - řízené (horizontální) vrty a podvrty

je specializovanou firmou v oborech:

Bezvýkopová pokládka vodovodního potrubí

Bezvýkopová pokládka potrubí