Relining potrubí

Metoda pro renovaci vodovodních a plynovodních potrubí, tlakových a gravitačních kanalizací. Do stávajícího poškozeného potrubí se vtáhne nové potrubí s menším průměrem. Cenově velmi výhodná alternativa pro renovaci předimenzovaných a nevyužitých tlakových řadů.

Základní informace

  • Metoda pro renovaci vodovodních a plynovodních potrubí, tlakových a gravitačních kanalizací. Do stávajícího poškozeného potrubí se vtáhne nové potrubí s menším průměrem.
  • Cenově velmi výhodná alternativa pro renovaci předimenzovaných a nevyužitých tlakových řadů.
  • Minimální nutnost kopání
  • Široký rozsah použití
  • Těsné a spolehlivé řešení

Technologický postup při zatažení potrubí metodou RELINING

Metoda Relining se používá pro renovaci vodovodních a plynovodních potrubí, tlakových a gravitačních kanalizací v případě, že lze zmenšit průměr opravovaného potrubí. Jedná se o sanační bezvýkopovou technologii, konkrétně o zatažení nového potrubí do stávajícího narušeného řadu. Používá se především, když se vyskytne problém s netěsným, nebo staticky narušeným potrubím, přestavbě nízkotlakého potrubí na středo- či vysokotlaké potrubí, změně přepravovaného média, nebo potřebě dodatečné ochrany stávajícího potrubí.

Zatažení potrubí předchází kalibrace průchodnosti stávajícího potrubí a v případě negativního výsledku monitoring TV kamerou. Pokud staré potrubí vykazuje díky inkrustaci, poruchám způsobeným vegetací či zborcení neprůchodnost, je třeba potrubí vyčistit či v daném místě otevřít. Poté je do nevyhovujícího podzemního trubního řadu zataženo flexibilní potrubí menšího profilu, které se většinou v koncovém mezikruží potrubí zatěsní a stabilizuje makroflexovou pěnou. Prostor v mezikruží mezi stávajícím a vtaženým potrubím je možno zainjektovat i jinou vhodnou směsí. Přípojky jsou přepojovány v montážních šachtách.

Přestože dojde ke zmenšení průtočného profilu, nedojde díky ideální hladkosti vnitřního povrchu zataženého potrubí k výraznému zhoršení hydraulických podmínek.

Nové, staticky samonosné potrubí všech běžných profilů je zatahováno do stávajícího potrubí pneumatickými vrátky nebo hydraulickým zařízením. Rozsah opravovaných potrubí je dán výrobním programem jednotlivých výrobců potrubí z materiálu HD-PE od cca Da 80 do Da 1000.

Druhy potrubí, které se dají pro tento druh bezvýkopové sanace použít, jsou:

  • PE-HD s ochranným pláštěm (svařované spoje nebo elektrospojky)
  • PE-HD bez ochranného pláště (svařované spojky nebo elektrospojky)

Délky zatahovaných úseků se pohybují do 300 m podle místních podmínek, druhu a profilu zatahovaného potrubí; v ideálních podmínkách lze zatahovat úseky dlouhé až do 700 m.

Díky minimální nutnosti kopání a použití materiálu s dlouhou životností a osvědčenými vlastnostmi je metoda Relining cenově velmi výhodná alternativa pro renovaci předimenzovaných a nevyužitých tlakových řadů. Tato metoda zaručí dlouhodobé a odolné řešení.