Vrtání studní

 • Vrtané studny do 30 m
 • Vrtané studny nad 30 m
 • Vrty pro tepelná čerpadla max. hloubka 250 m
 • Zkušební hydrogeologické vrty
 • Kompletní vyřízení stavebního povolení
 • Zajištění projektu a posudku zkušenými hydrogeology
 • Vrtné práce provádíme po celé České Republice

Technologie vrtání studní

Vrtané studny (někdy také označované za trubní) představují nejběžnější způsob jímání podzemní vody pro zásobování vodou. Studny se vrtají několika způsoby - nárazem, rotačně, drapákově, jádrově a rotačně-příklepově. U domovních studní je nejpoužívanější rotačně - příklepový systém, který je zároveň nejlevnější. Touto technologií vrtání Vám studnu zhotovíme i my.

Každému vrtu předchází určitá legislativní příprava a pro zdárný průběh všech úředních záležitostí jsme v každém případě schopni poradit, případně naše zákazníky zkontaktovat s projektanty či hydrogeology, kteří disponují potřebnými oprávněními.

Vrtáme převážně v tvrdých soudržným horninách, v jiných vrtaných segmentech je třeba každý vrt řešit individuelně. Každý vrt je vystrojen až na dno pažnicí PVC s atestem na studny. Vrtné práce jsou zpravidla ukončeny během jednoho dne.

Základní informace

 • provádění vrtných prací jako součásti prací uváděných podle ust. § 5 odst.2  zák.ČNR č. 61/1988 Sb. o hornické činnost a činnost prováděné hornickým způsobem, výbušninách a o Státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů a podle § 1 odst.2 vyhlášky ČBÚ č. 15/1995 Sb., v rozsahu těchto ustanovení §2 písm. a,   §3 písm. b, d, e, g, h.
 • vrtání vrtů s délkou nad 30 m
 • projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu ustanovení §2, písm. a,  §3 písm. b, d, e, g, h, zákona ČNR č. 61/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Na všechny uvedené činnosti vlastní společnost potřebná živnostenská oprávnění, potvrzení odborné způsobilosti vedoucích pracovníků a další dokumenty potřebné k zajištění předmětu činnosti.

Tepelná čerpadla

 • Dodávky, montáž a servis tepelných čerpadel
 • Svařování PE potrubí pomocí elektrotvarovek

Vrtné práce

 • Vrty pro tepelná čerpadla, hydrogeologické vrty
 • Průzkumné a sanační vrty