Neřízené protlaky

Bezvýkopová metoda – neřízené horizontální protlaky strojem Grundomat.

Grundomat je pneumatické zařízení na horizontální neřízené protlaky, které se osvědčuje již řadu let. Grundomat pracuje ve vhodném podloží přesně. Pohyblivá hlavice se sekáčem narušuje okolní zeminu, kterou potom pěchuje okolo sebe. Současně za sebou okamžitě vtahuje ochranné trubky do DN 125 z plastu (PE, PVC), podle typu zeminy do délky až 20 m. Tak je možné umísťovat pod komunikacemi různá podzemní vedení bez výkopů, zavádět domovní přípojky a zhotovovat různé druhy ukotvení, přičemž odpadají vysoké náklady na výkopy a následné úpravy povrchů. Omezení silničního provozu a stavební zajištění jsou minimální.

klasický neřízený protlak GRUNDOMAT

  • do 20 m délky (podle třídy zeminy)
  • do d 125 mm
  • Zemina tř. 1-3,4
  • Chráničky PE